Pravica do dostojnega dela

Na Zavodu Nefiks opažamo trend zaposlovanja mladih v nestalnih, prekarnih oblikah dela. Wikipedija pravi, da za prekarno delo veljajo neznačilna delovna razmerja. Samo po sebi to ne bi bilo slabo, če bi vodilo v napredovanje in enake priložnosti na trgu dela za mlade, ki se odločijo ali so se celo primorani zaposlovati v takšnih oblikah. Žal pa se čedalje bolj kaže, da te oblike ne prinašajo stabilnosti, ne omogočajo avtonomije mladih, prihaja celo do tega, da se jih v očeh statistike smatra kot zaposlene, neproblematične, medtem, ko se sami srečujejo s težavami doseganja minimalne plače, nimajo nadomestil za bolniške odsotnosti, da o tem, da banke tako zaposlenim ne omogočajo kreditov, niti ne govorimo. Ob tem so v posebno težkem položaju mlade ženske.

V sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje odločili za izvajanje projekta S smehom nad prekarno delo z namenom naslavljanja človekove pravice do dostojnega dela. Za glavni način komunikacije smo si izbrali Stand-up. Le tega vidimo kot način, kako zelo resno temo prekarnega dela mladim predstaviti veliko bolj sproščeno. Izziv, kako presegati zgolj humor smo uresničili z delavnicami, ki sledijo takoj za stand-up nastopom.

V delavnicah po vsej Sloveniji so bile tematike obravnavane strokovno in so odgovarjale na zagate s katerimi se srečujejo mladi na trgu dela, sodelovali pa so tudi mladi, ki so si sami ustvarili dostojne oblike dela. V Ravnah na Koroškem si je lento “Naj prekar`c” prislužil učitelj plavanja. Pravi namreč, da komaj splava skozi mesec. Preprosto ne zasluži dovolj in zato se utaplja v dolgovih. Podobne zgodbe smo slišali tudi v Piranu, Novi Gorici, Celju, na Jesenicah in v Novem mestu.

V sklopu projekta smo pripravili sklop člankov na teme pomoči mladim v zvezi z zaposlovanjem, sklepanjem pogodb, pravic iz delavskih razmerij itd. Sklop člankov je objavljen TUKAJ.

V petek, 19. 10. 2018, smo izvedli zaključni dogodek projekta, na katerem so svoje vidike prekarstva predstavili stand-up komedijanti. S pripovedovanjem zgodb in šal, ki so se bolj ali manj vrtele okoli prekarnega dela, so nas nasmejali in večer je minil prehitro. Tako, kot prehitro mine ena prekarna plača.

Maša: »Čeprav se dve uri smejiš šalam na račun prekarnega dela, hitro ugotoviš, da situacija sploh ni tako zabavna. V sobi, polni neznanih ljudi, lahko hitro ugotoviš, da nisi ti edini prekarc`«.

Upamo, da smo tematiko osvetlili, udeleženim mladim pomagali do boljšega samo organiziranja na trgu dela, odgovornim pa potrkali na vest in dali pobudo za boljše urejanje področja na vseh nivojih.

Alenka Blazinšek Domenis,
Strokovna vodja Zavoda Nefiks