Izjava za javnost: 8. marec: Mednarodni dan žena

Praznovanje 8. marca – mednarodnega dneva žena – se odvija v duhu spominjanja upora žensk proti nečloveškim delovnim pogojem, prenizkim plačam, boja za volilno pravico in protesta proti nasilju. In prav zato, je v današnjih razmerah to praznik z izjemno težo.

In kakšen je trenuten položaj žensk na trgu dela?

V letošnji objavi želimo skozi vidike povprečne plače, samozaposlenosti, splošnega zadovoljstva in nekaterih drugih predstaviti aktualno sliko trenutnega položaja žensk v Sloveniji. Menimo, da so prav to vidiki, ki bi jih morale tako vladne kot tudi nevladne organizacije nagovarjati in se na njih opirati v svojem delovanju. V tem pogledu želimo predstaviti aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta Kolegice, s katerimi želimo izboljšati položaj mladih žensk na trgu dela in jih opolnomočiti za njihovo prihodnost.

Brezposelnost upada.

Do leta 2020 je stopnja brezposelnosti pri obeh spolih upadla, lansko leto pa se je zaradi izrednih razmer znova nekoliko zvišala.

V okviru projekta Kolegice mladim ženskam nudimo karierno svetovanje in jim pomagamo pri raziskovanju njihovih interesov, zanimanj ter nudimo primerno usmeritev za pridobivanje potrebnih dodatnih znanj ter dvig njihove kompetenčnosti. Omogočamo jim prostor za razvijanje mehkih veščin. Menimo sicer, da bi bilo tovrstno karierno svetovanje nujno uvesti že tekom srednje šole in študija.

Povprečna plača narašča.

S pregledom podatkov iz preteklih let lahko ugotovimo, da trend naraščanja povprečnih plač tako pri moških, kot tudi ženskah znotraj zasebnega in javnega sektorja narašča. Razlike med višino povprečne plače za moške in ženske so sicer še vedno prisotne.

Ena izmed aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta Kolegice, je aktivno ozaveščanje splošne javnosti in političnih odločevalcih o takšnih razkorakih ter opozarjanje na neenakosti med spoloma znotraj zaposlitvene sfere. V ta namen organiziramo medijske akcije in izjave ob za ženske pomembnih dnevih.

Upaj si stopiti na samostojno pot.

V primerjavi s prejšnjimi leti število samozaposlenih pri obeh spolih upada. Prav tako lahko opazimo, da je število samozaposlenih pri moških precej višje kot pri ženskah.

V eni izmed izvedenih anket v okviru projekta Kolegice smo med drugim raziskovali tematiko samozaposlovanja in vprašanja, zakaj se mlade ženske na to pot v večini ne odpravijo tako pogumno kot moški. Ker si želimo, da bi tudi same imele pogum za zagon samostojne karierne poti, v sodelovanju s podjetniškimi inkubatorji in uspešnimi samozaposlenimi ženskami delimo zgodbe uspeha in prispevamo k motivaciji in iskanju pogumu za uresničevanje idej.

IT področje ni rezervirano za moške.

Z ozirom na prejšnja leta ugotovimo, da je znotraj področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti razmerje med zaposlenimi moškimi in ženskami približno 2 proti 1.
Želimo si de-tabuizirati idejo, da je področje informacijskih tehnologij izključno moško področje in spodbuditi mlade ženske k raziskovanju IT sfere. Prepričani smo, da je v sodobnem svetu, ki je z vsakim dnem bolj in bolj digitaliziran, nujno posedovanje digitalnih kompetenc. V ta namen organiziramo delavnice uporabe uveljavljenih računalniških orodij, z nekaterimi pa celo vstopamo v trenutno popularni področji modeliranja in 3D tiskanja.

*** V tem kontekstu smo na Evropski ravni celo nominirani za nagrado v kategoriji »Dekleta in IT« okviru projekta Meet and Code.

V splošnem smo zadovoljni s svojim življenjem.

Samoocena splošnega zadovoljstva se skozi pretekla leta viša tako pri moških kot pri ženskah, ki so glede na podatke enako zadovoljni s svojim življenjem. V tem pogledu je precej odstopanja glede na kohezijske regije, kjer anketirani iz vzhodne regije kvaliteti svojega življenja pripisujejo precej nižjo oceno.

Del aktivnosti projekta Kolegice je namenjen raziskovanju položaja mladih žensk, njihovih potreb in splošnega zadovoljstva z njihovim trenutnim življenjskim standardom. Ob navezavi na ta vpogled organiziramo delavnice in dogodke, ki nagovarjajo potrebe mladih žensk, in jih opremijo s potrebnimi znanji ter veščinami za čim uspešnejši prehod na trg dela. Udeleženke motiviramo k neprestanemu osebnemu razvoju in aktivnemu preživljanju prostega časa.

Ker želimo prispevati k zmanjšanju razlik med kohezijskimi regijami, si prizadevamo k širjenju naše dejavnosti tudi na vzhod.

V izjavi smo izpostavili zgolj nekatere vidike zaposljivosti in kvalitete življenja, skozi katere lahko ustvarimo pogled trenutnega položaja žensk. Seveda je področji, preko katerih lahko naslavljamo idejo po enakosti med moškimi in ženskami še precej več. Prav to pa je ideja, ki v današnjem času ne sme izgubiti teže svojega pomena in jo je potrebno v delovanju vladnih in nevladnih organizacij vedno znova nagovarjati.

Vir:
https://pxweb.stat.si/SiStat/sl

Za več informacij se lahko obrnite na vodjo projekta Silvijo Gregorčič (silvija.gregorcic@nefiks.si, 040 698 915)