O nas

Kaj počnemo

Zavod ZAM s svojim delovanjem prispeva k izvajanju domačih in tujih mladinskih in drugih projektov in si s tem prizadeva izboljšati položaj mladih v družbi. Mlade in manjše mladinske organizacije na različne načine vključuje v družbene procese, jim omogoča stike z vrstniki doma in po svetu in jih informira o dejavnostih, ki so povezane z mladimi in njihovim delovanjem in vključevanjem v družbo.

Vrednote, za katere si ZAM prizadeva, so razvoj mladine in mladinskega organiziranja, svobode in demokracije, medsebojno povezovanje in sodelovanje posameznikov in organizacij, prostovoljno delo, človekove in otrokove pravice, aktivno državljanstvo, kreativnost, šport, medkulturni dialog, medgeneracijska solidarnost in zaposlovanje mladih, neformalno in formalno učenje, beleženje neformalnega znanja in vseživljenjsko učenje.

ZAM omogoča mladim, da se v okviru pravne organiziranosti zavoda tudi samoorganizirajo ter jim mentorsko pomaga pri izvajanju projektov. Odpira jim prostor za samostojno delovanje ter poskrbi za logistično infrastrukturo, da projekti lahko potekajo.

V okviru ZAM-a v tem trenutku deluje več manjših skupin mladih, ki izvajajo različne projekte v lokalnih okoljih: okrogle mize, delavnice, kulturne aktivnosti. ZAM ima pisarno, od koder deluje in se povezuje z manjšimi mladinskimi organizacijami po vsej Sloveniji ter štiri stalne mobilne sodelavce.