Mlade kariere – posvet organizacij mladinskega sektorja s šolniki

Mreža KROJ med 4. in 7. 2. 2019 organizira Karierni teden, s katerim želi mladim ponuditi konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Vse aktivnosti potekajo pod sloganom mreže »Moja kariera, moj kroj«, s čimer želimo mlade spodbuditi, da si sami skrojijo kariere, ki ustrezajo njihovim talentom, ter spoznajo različne priložnosti, ki so jim na voljo izven šolskega okvira.

V ponedeljek, 4. februarja 2019, je potekal dogodek Mlade kariere – posvet organizacij mladinskega sektorja s šolniki. Posvet z namenom vzpostavitve trajne povezave med deležniki na področju kariernega razvoja mladih je bil namenjen šolnikom in mladinskim organizacijam. Na posvetu smo iskali priložnosti za konstruktivno sodelovanje, obenem pa vzpostavili konkretne povezave med šolami in mladinskimi organizacijami.

Po uvodnih pozdravnih nagovorih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so predstavniki:

  • delodajalcev: Jožica Rejec, predsednica sveta Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, do konca leta 2017 predsednica uprave Domel Holdinga,
  • šolstva: Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje Center,
  • in mladinskega sektorja: Alenka Blazinšek Domenis z mladimi,

predstavili svojevrsten pogled in odprli izhodišča za nadaljnjo razpravo:

  • Šolstvo ima interes sodelovati z mladinskimi organizacijami, potrebno je nagovoriti ključne akterje in začeti ključen dialog med šolami in mladinskimi organizacijami.
  • Mladinski sektor, kljub vsesplošnem mnenju, temelji na zakonodajnih okvirjih in predpisih. Temelji na metodi neformalnega izobraževanja: ima zapisane namene, cilje in metodologijo, ki so opredeljeni v ZJIMS – Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.
  • Na dogodku so se tako izoblikovala priporočila, ki bodo mladinskemu sektorju služila kot smernice za nadaljevanje sodelovanja s šolami.