Družabne igre – Nove ideje za stare igre

V aprilu je začela delovati spletna stran druzabne-igre.si, kjer najdete nove igre, navodila, ideje za naredi-si-sam igre, igre za družino ter didaktične igre.

Na pobudo mladinskih delavcev, ki delujejo v Mladinskem centru Vič in Akademiji prostovoljstva (pod okriljem Zavoda Nefiks), je nastalo spletno mesto, kjer se zbirajo različne ideje in pobude za igranje in ustvarjanje družabnih iger. Z vpostavitvijo spletne strani so želeli na enem mestu zbrati igre, ki jih mladi lahko igrajo doma, pa tudi v mladinskih centrih, mladinskih skupinah in šoli.

Pri projektu sodeluje tudi Zavod za mladino in mladinski delavci iz Mladinskega EPI centra Piran.

K sodelovanju pri projektu Družabne igre – nove ideje za stare igre vabijo mladinske delavce, učitelje, prostovoljce ,…, ki že uporabljate družabne igre kot eno od metod v mladinskem delu, kot tudi vse, ki vas to področje še posebej zanima. Če vas sodelovanje zanima, jim pišite na nefiks@nefiks.si ali pokličite na 040 698 915.


Zavod Nefiks se ukvarja s promocijo in beleženjem neformalno pridobljenega znanja ter mladim preko različnih aktivnosti omogoča razvoj kompetenc.

Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje vseh dejavnosti temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. Odprt je za vse mlade iz lokalnega okolja na Viču in širše.

Akademija prostovoljstva usposablja, podpira in mentorira prostovoljce v lokalnem okolju, ki delujejo kot vodje mladinskih skupin. Poleg tega razvija regijske skupine za intervizijo v mladinskem delu ter vzpostavlja digitalno podporo mladinskemu delu (druzabne-igre.si, vzpostavlja tudi aplikacijo didaktičnih iger, ledolomilcev, ogrevalnih iger, ki jih mladinski delavci uporabljajo pri svojem delu).