Ponudba

ZaM vam lahko nudi pomoč pri:

 • pripravi programa za člane/uporabnike
 • informiranju
 • pisanju prijav na razpise
 • izmenjavi dobrih praks – idej med organizacijami
 • izdelavi spletne strani
 • oblikovanju gradiv in reklamnih materialov
 • tisku reklamnih materialov in majic
 • pridobivanju popustov v trgovinah
 • zalaganju (manjših količin) denarja
 • izposoji tehnične opreme: računalniki, ozvočenje, projektor
 • izposoji športnih rekvizitov
 • organizaciji dogodkov
 • iskanju partnerjev za projekte doma
 • iskanju partnerjev za projekte v tujini
 • promociji
 • organizaciji izobraževanj
 • udeležbi na aktivnostih v tujini
 • pisanju strateškega načrta organizacije
 • evalvaciji in superviziji projektov in aktivnosti