Projekt Debtless

Projekt Debtless na Nizozemskem Nizozemski partner Deplannenmakers je 2. in 3. februarja organiziral 2. projektni sestanek evropskega projekta Debtless. Prvi udeleženec Vitek iz Češke je prispel v Leeuwarden že v torek zvečer, saj je bil odgovoren za program sestanka, nekaj časa pa je namenil tudi ogledovanju prelepega mesta Leeuwarden. V sredo zvečer so prispeli še […]

Projekt: Debtless

“Think Twice – Debt Is a Serious Issue” Kick-off Meeting Zavod za mladino se je v okviru Grundtvig učnega partnerstva uspešno prijavil na 2-letni projekt ‘Debtless’ skupaj z mednarodnimi partnerji iz Velike Britanije, Nizozemske, Bolgarije, Češke, Italije in Litve. Partnerstvo je nastalo kot odziv na fenomen, ki se vse bolj veča v zadnjem času – […]

Projekt: aktivirajmo igrišča

Mladi smo mladi čedalje manj aktivni – tudi športno. Včasih je težko dobiti ekipo za preprosto športno igro košarke na domačem igrišču, kaj šele za organizacijo kakšnega večjega dogodka. Ne le v mestih, pač pa tudi na podeželju, kjer mladi, ko odidejo v različne srednje šole nimajo več sredstev povezovanja, ali pa vsaj ne takšnih, […]

Naložbe v izobraževanje

EU je v obdobju 2007–2013 za vseživljenjsko učenje namenila približno 7 milijard EUR. Glavni deli programa so: Leonardo da Vinci:poklicno usposabljanje, zlasti prakse za mlade delavce in vodje usposabljanja v podjetjih zunaj njihove matične države, ter projekti sodelovanja, ki povezujejo zavode za poklicno usposabljanje in podjetja; Erasmus:mobilnost študentov in sodelovanje med univerzami. Od začetka programa […]

Mladi in izobraževanje

Kakovostno izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena, če želimo v Evropi oblikovati družbo, temelječo na znanju, in uspešno tekmovati v globaliziranem svetovnem gospodarstvu. Izobraževalno politiko določa vsaka država članica EU sama, vendar pa skupaj lahko opredelijo skupne cilje in si izmenjajo najboljše prakse. EU tudi financira številne programe, ki državljanom s študijem, usposabljanjem ali prostovoljnim […]

Zavod za mladino je zakon

Znanje ZAM ima uposobljene kadre, ki vam lahko pomagajo pri: – pisanju prijav na razpise – pripravi strategij in letnih programov organizacij – organizaciji in izpeljavi večjih in manjših dogodkov in prireditev (okrogle mize, turnirji, delavnice). Aktivnosti ZAM vam ponuja sodelovanje v projektu: Aktivirajmo igrišča! Gre za projekt, s katerim želimo obuditi dogajanje na igriščih […]

Kampanja nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah: MOJA DRUŽBA

V sodelovanju z Zavodom centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, smo izvajali kampanijo nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah: MOJA DRUŽBA. (http://www.cnvos.si/article/id/109/cid/74) Pri tem smo sodelovali v sledečih aktivnostih: ·           Priprava komunikacijske strategije ·         Usklajevanje komunikacijske strategije ·         Svetovanja glede izvajanja kampanje ·         Sestanki (načrt aktivnosti, pregled opravljenega dela in analiza, priprava za naslednje obdobje), telefonsko svetovanje, […]

Dejavnost 2008 & 2009

Svoje cilje  zavod dosega z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, pripravo delavnic, okroglih miz, konferenc, izdajo publikacij in spletnih strani mednarodnimi izmenjavami in delegacijami, izgradnjo sodelovanja zavoda z domačimi in mednarodnimi organizacijami in institucijami, povezovanje v mreže na nacionalni in mednarodni ravni, spodbujanjem in izgradnjo sodelovanja med nevladnimi organizacijami in državnimi in drugimi institucijami, spodbujanjem prostovoljnega […]

Mreženje

Na ZaM-u – Zavodu za mladino (www.zam.si/) že dlje časa spremljamo prizadevanja manjših mladinskih organizacij, po razvoju, samostojem delovanju in pridobivanju sredstev za vse to. Opažamo, da imajo številne manjše mladinske organizacije zaradi številnih razlogov pri svojem delovanju težave. Naša organizacija vam je pripravljena nuditi podporo in pomoč pri delovanju, povezovanju z drugimi podobnimi organizacijami, […]

Aktivnosti

Zam vam ponuja sodelovanje v projektu: Aktivirajmo igrišča! Gre za projekt, s katerim želimo obuditi dogajanje na igriščih in mlade znova v vsakem kraju pripeljati tja, kjer se odvija športna zabava. Več: http://www.zam.si/projekt-aktivirajmo-igrisca2/