Reši kratko anketo o zadolževanju

Reši kratko anketo o zadolževanju. Je popolnoma anonimna, rezultate pa bomo uporabili za mednarodno primerjavo v projektu Debtless. ANKETA

3. sestanek partnerjev v Klaipedi, Litvi

Tretji sestanek partnerjev je potekal v Klaipedi, Litvi 5. in 6. julija 2012. Predstavniki partnerskih organizacij so bili deležni izvrstno organiziranega sestanka in družabnih dogodkov. Pri tem smo pregledali vse pretekle dejavnosti in delo, narejeno s strani vseh partnerjev, hkrati pa naredili načrt in si razdelili naloge za naprej, vse s ciljem, da naredimo projekt […]

Projekt Debtless na Nizozemskem

Vsi partnerji so morali do drugega projektnega sestanka, ki je bil na  Nizozemskem narediti tudi raziskavo trga glede kreditov v njihovih državah. Poročilo raziskave je moralo zajemati naslednje sklope: prebivalstvo obstoječe iniciative in rešitve izvor dolga/zadolžitve pravna zakonodajo na področju kreditov oglaševanje kreditodajalci Ena ključnih ugotovitev je bila, da je v vseh državah staranje prebivalstva […]

Projekt Debtless – vprašalnik

Projekt Debtless na Nizozemskem Sedaj, ko je raziskava trga glede kreditov, moramo partnerji v okviru projekta Grundtvig z nasloviom: Premisli dvakrat – dolg je resna težava!, s pomočjo vprašalnika pridobiti podatke o osveščenosti potrošnikov preden vzamejo kredit. Projekt Grundtvig učnih partnerstev majhnega obsega je projekt evropskega sodelovanja, v okviru katerega sodeluje osem različnih organizacij, ki […]

Projekt Debtless

Projekt Debtless na Nizozemskem Nizozemski partner Deplannenmakers je 2. in 3. februarja organiziral 2. projektni sestanek evropskega projekta Debtless. Prvi udeleženec Vitek iz Češke je prispel v Leeuwarden že v torek zvečer, saj je bil odgovoren za program sestanka, nekaj časa pa je namenil tudi ogledovanju prelepega mesta Leeuwarden. V sredo zvečer so prispeli še […]

Projekt: Debtless

“Think Twice – Debt Is a Serious Issue” Kick-off Meeting Zavod za mladino se je v okviru Grundtvig učnega partnerstva uspešno prijavil na 2-letni projekt ‘Debtless’ skupaj z mednarodnimi partnerji iz Velike Britanije, Nizozemske, Bolgarije, Češke, Italije in Litve. Partnerstvo je nastalo kot odziv na fenomen, ki se vse bolj veča v zadnjem času – […]

Projekt: aktivirajmo igrišča

Mladi smo mladi čedalje manj aktivni – tudi športno. Včasih je težko dobiti ekipo za preprosto športno igro košarke na domačem igrišču, kaj šele za organizacijo kakšnega večjega dogodka. Ne le v mestih, pač pa tudi na podeželju, kjer mladi, ko odidejo v različne srednje šole nimajo več sredstev povezovanja, ali pa vsaj ne takšnih, […]

Naložbe v izobraževanje

EU je v obdobju 2007–2013 za vseživljenjsko učenje namenila približno 7 milijard EUR. Glavni deli programa so: Leonardo da Vinci:poklicno usposabljanje, zlasti prakse za mlade delavce in vodje usposabljanja v podjetjih zunaj njihove matične države, ter projekti sodelovanja, ki povezujejo zavode za poklicno usposabljanje in podjetja; Erasmus:mobilnost študentov in sodelovanje med univerzami. Od začetka programa […]

Mladi in izobraževanje

Kakovostno izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena, če želimo v Evropi oblikovati družbo, temelječo na znanju, in uspešno tekmovati v globaliziranem svetovnem gospodarstvu. Izobraževalno politiko določa vsaka država članica EU sama, vendar pa skupaj lahko opredelijo skupne cilje in si izmenjajo najboljše prakse. EU tudi financira številne programe, ki državljanom s študijem, usposabljanjem ali prostovoljnim […]

Zavod za mladino je zakon

Znanje ZAM ima uposobljene kadre, ki vam lahko pomagajo pri: – pisanju prijav na razpise – pripravi strategij in letnih programov organizacij – organizaciji in izpeljavi večjih in manjših dogodkov in prireditev (okrogle mize, turnirji, delavnice). Aktivnosti ZAM vam ponuja sodelovanje v projektu: Aktivirajmo igrišča! Gre za projekt, s katerim želimo obuditi dogajanje na igriščih […]