Naložbe v izobraževanje

Written by admin on. Posted in Novice

EU je v obdobju 2007–2013 za vseživljenjsko učenje namenila približno 7 milijard EUR. Glavni deli programa so:

  • Leonardo da Vinci:poklicno usposabljanje, zlasti prakse za mlade delavce in vodje usposabljanja v podjetjih zunaj njihove matične države, ter projekti sodelovanja, ki povezujejo zavode za poklicno usposabljanje in podjetja;
  • Erasmus:mobilnost študentov in sodelovanje med univerzami. Od začetka programa leta 1987 je v njem sodelovalo že 1,5 milijona študentov. Novejši program Erasmus Mundus podiplomskim študentom in akademikom z vsega sveta omogoča pridobitev magistrskega naziva v študijskih programih, ki jih pripravljajo konzorciji vsaj treh evropskih univerz;
  • Grundtvig financira programe izobraževanja za odrasle, zlasti mednarodna partnerstva, mreže in dejavnosti v zvezi z mobilnostjo;
  • Comenius financira sodelovanje šol in učiteljev.

Trackback from your site.

Leave a comment

*