Mladi in izobraževanje

Written by admin on. Posted in Evropa

Kakovostno izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena, če želimo v Evropi oblikovati družbo, temelječo na znanju, in uspešno tekmovati v globaliziranem svetovnem gospodarstvu. Izobraževalno politiko določa vsaka država članica EU sama, vendar pa skupaj lahko opredelijo skupne cilje in si izmenjajo najboljše prakse. EU tudi financira številne programe, ki državljanom s študijem, usposabljanjem ali prostovoljnim delom v tujini omogočajo osebni razvoj in izkoristek gospodarskega potenciala EU.

Trackback from your site.

Leave a comment

*