Dejavnost 2008 & 2009

Written by admin on. Posted in Projekti

Svoje cilje  zavod dosega z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, pripravo delavnic, okroglih miz, konferenc, izdajo publikacij in spletnih strani mednarodnimi izmenjavami in delegacijami, izgradnjo sodelovanja zavoda z domačimi in mednarodnimi organizacijami in institucijami, povezovanje v mreže na nacionalni in mednarodni ravni, spodbujanjem in izgradnjo sodelovanja med nevladnimi organizacijami in državnimi in drugimi institucijami, spodbujanjem prostovoljnega dela in solidarnosti ter s povečanjem zavedanja javnosti o pomenu mladih in njihovih aktivnosti.

Zavod si je v letu 2008 in 2009 na različne načine prizadeval uresničevati vse zadane namene:

–          Z izdelavo spletnih strani in drugih spletnih aplikacij ter svetovanja na področju izdelave spletnih strani, predvsem v Joomli.

–          S pripravo delavnic in izobraževanj na temo izdelave spletne strani.

–          Strokovnim svetovanjem pri izpeljavi projektov.

–          Z idejnimi in tehničnimi rešitvami pri postavljanju spletnih strani, ter njihovim vzrževanjem.

–          Z izvedbo forumov s študenti, dijaki in poslanci v EP na temo prihodnosti EU, z organizacijo aktivnosti na tem področju, z moderiranjem dogodkov in vodenjem odnosov z javnostmi.

–          Z omogočanjem mladim da se udeležijo študijskih obiskov in izobraževanj v tujini.

Trackback from your site.

Leave a comment

*