Nasveti za nižje zadolževanje

Nasveti za nižje zadolževanje

Zadnji sestanek partnerstva Debtless

27. junija je v Angliji, mestu Birmingham potekalo zadnje projektno srečanje z mednarodnimi partnerji Debtless »Think Twice, debt is a serious issue«. Cilj sestanka je bilo končno poročanje o izvedbi delavnic, ki so jih izvajali partnerji iz Češke (Ascari), Velike Britanije (Crystal), Nizozemske (Deplannenmarkers), Italije (Need EEIG in Coop Aspic) in Bolgarije (BGCPO), Litvanije (SMK […]

Nasveti za nižje zadolževanje

Nasveti za nižje zadolževanje

3. sestanek partnerstva Debtless

17.  in 18. januarja 2013 je v konferenčni sobi, City hotela Ljubljana, potekal 4. projektni mednarodni sestanek “Think Twice, debt is a serious issue”  projekta Debtless, ki ga je gostil Zavod za mladino, kateri sodeluje na projektu skupaj z mednarodnimi partnerji iz Češke (Ascari), Velike Britanije (Crystal), Nizozemske (Deplannenmarkers), Italije (Need EEIG in Coop Aspic),  […]

Nasveti za nižje zadolževanje

Nasveti za nižje zadolževanje

Projekt: Debtless

“Think Twice – Debt Is a Serious Issue” Kick-off Meeting Zavod za mladino se je v okviru Grundtvig učnega partnerstva uspešno prijavil na 2-letni projekt ‘Debtless’ skupaj z mednarodnimi partnerji iz Velike Britanije, Nizozemske, Bolgarije, Češke, Italije in Litve. Partnerstvo je nastalo kot odziv na fenomen, ki se vse bolj veča v zadnjem času – […]

Nasveti za nižje zadolževanje

Nasveti za nižje zadolževanje

Projekt: aktivirajmo igrišča

Mladi smo mladi čedalje manj aktivni – tudi športno. Včasih je težko dobiti ekipo za preprosto športno igro košarke na domačem igrišču, kaj šele za organizacijo kakšnega večjega dogodka. Ne le v mestih, pač pa tudi na podeželju, kjer mladi, ko odidejo v različne srednje šole nimajo več sredstev povezovanja, ali pa vsaj ne takšnih, […]

Nasveti za nižje zadolževanje

Nasveti za nižje zadolževanje

Kampanja nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah: MOJA DRUŽBA

V sodelovanju z Zavodom centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, smo izvajali kampanijo nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah: MOJA DRUŽBA. (http://www.cnvos.si/article/id/109/cid/74) Pri tem smo sodelovali v sledečih aktivnostih: ·           Priprava komunikacijske strategije ·         Usklajevanje komunikacijske strategije ·         Svetovanja glede izvajanja kampanje ·         Sestanki (načrt aktivnosti, pregled opravljenega dela in analiza, priprava za naslednje obdobje), telefonsko svetovanje, […]

Nasveti za nižje zadolževanje

Nasveti za nižje zadolževanje

Dejavnost 2008 & 2009

Svoje cilje  zavod dosega z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, pripravo delavnic, okroglih miz, konferenc, izdajo publikacij in spletnih strani mednarodnimi izmenjavami in delegacijami, izgradnjo sodelovanja zavoda z domačimi in mednarodnimi organizacijami in institucijami, povezovanje v mreže na nacionalni in mednarodni ravni, spodbujanjem in izgradnjo sodelovanja med nevladnimi organizacijami in državnimi in drugimi institucijami, spodbujanjem prostovoljnega […]